Pracovník v sociálních službách

Rekvalifikační kurz “Pracovník v sociálních službách” je akreditován  MPSV.

Kontaktní osoba:

Výuka probíhá pravidelně v úterý od 15 do 18 hod nebo dle dohody s účastníky kurzu.

Teoretická příprava probíhá na adrese Legerova 28, Kolín 3 (vedle Družstevního domu).

K získání rekvalifikačního osvědčení je třeba absolvovat 60 hod. praxe, kterou si uchazeč zajišťuje sám, můžeme zprostředkovat dohodu s konkrétními zařízeními.

  • Cena kurzu je aktulně stanovena na 6 500,- Kč.
  • Přihláška na kurzstahuj zde

Vyplněnou a podepsanou můžete zaslat těmito způsoby:

  • zaslat poštou na adesu školy
  • naskenovat a zaslat emailem na adresu školy
  • dopravit osobně do školy

Podmínky přijetí

Podmínkou k přijetí je dovršení minimálně 18 let věku a doložení nejvýššího dosaženého vzdělání. Přijímáme i absolventy ZvŠ nebo vycházejících z nižších ročníků ZŠ.

Další podmínkou je prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti k vykonávání práce pracovníka v sociálních službách.

Profil absolventa

Absolvent tohoto kurzu zná základy zdravovědy, psychologie, pedagogiky, epidemiologie, hygieny a gerontologie.
Umí poskytnout první pomoc, vést cizí domácnost, pečovat o dítě, o občany, kteří potřebují sociální péči.
Ovládá potřebné úkony denní hygieny klientů.
Zvládá zásady přístupu při jednání s klienty.
Je poučen o BOZP a základních právech a povinnostech pracovníků v sociálních službách.
Absolvent je schopen zajistit všechny potřebné úkony nahrazující péči poskytovanou klientovi v příslušném sociálním zařízení.

Učební plán

Základy anatomie a fyziologie lidského těla
První pomoc
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Základy psychologie
Základy hygieny a epidemiologie
Péče o děti
Systém sociálních služeb
Pečovatelství
Pečovatelská praxe
Základy komunikace
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
Sociálně právní minimum
Metody sociální práce
Péče o domácnost
Krizová intervence
Úvod do problematiky zdravotního postižení
Zvládání problematické osoby, šetrná sebeobrana
Etika činnosti pracovníka sociálních služeb
Úvod do problematiky kvality v sociálních službách

Podmínky přijetí

Podmínkou k přijetí je dovršení minimálně 18 let věku a doložení nejvýššího dosaženého vzdělání.

Přijímáme i absolventy ZvŠ nebo vycházejících z nižších ročníků ZŠ. Další podmínkou je prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti k vykonávání práce pracovníka v sociálních službách.

NAHORU